Společnost STROJÍRNY Rumburk s.r.o. má schválený investiční projekt na pořízení FVE. Projekt byl předložen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem „STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu 115,2 kWp s akumulací“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Předmětem projektu je realizace instalace fotovoltaického systému s akumulací. Projektem společnost dosáhne výrazné úspory na spotřebě energií dodávané z distribuční sítě cizích dodavatelů. Bude pořízen fotovoltaický systém o výkonu 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh umístěn na střechách objektů v areálu společnosti Strojírny Rumburk.Hlavním cílem projektu je snížení spotřeby nakupované energie z cizích zdrojů pomocí energetického opatření Instalace FVE. Zavedením předmětného opatření společnost uspoří až 153,34 MWh/rok elektrické energie. Výrazně taktéž sníží množství škodlivých látek, které působí nepříznivě na životní prostředí a zdraví zaměstnanců i osob v tomto okrese. Rozdíl oproti původnímu stavu emisí je dle analýzy energetického specialisty 155,12 t/rok.

Dílčí cíle projektu:Název projektu: Akumulace energie ve společnosti STROJÍRNY Rumburk s.r.o.Společnost STROJÍRNY Rumburk s.r.o. realizuje v letech 2019 až 2021 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva - b) Akumulace energie s názvem Akumulace energie ve společnosti STROJÍRNY Rumburk s.r.o.Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Cílem projektu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti firmy prostřednictvím zavedení inovativní technologie v oblasti nakládání s energií (akumulační systém).