Historie

Firma zahájila svou činnost na konci roku 1997 v čele s jednateli ing. Ladislavem Bradou, Vladimírem Klozem a Vladimírem Petráskem. Již během prvního roku působení tu našlo práci 40 lidí. V průběhu následujících let se společnost stabilizovala, vytvořila nová pracovní místa, část produkce se vyvážela do Německa. Zavedly se trvalé kontrakty s obchodními partnery, nakoupily se nové CNC stroje a rozšířily se technologické možnosti firmy. V roce 2002 byl zakoupen objekt v ulici Vojtěcha Kováře a po přesídlení se firma naplno rozjela. V období průmyslového boomu došlo k dalším investicím a modernizacím. Samozřejmě, že i nás zasáhla světová finanční krize, ale přes snížení objemu zakázek nebyl rozsah výroby nijak narušen.

Nyní po více než 10 letech vývoje jsme schopni řešit velmi technologicky náročné zakázky kusové, malo i velkoseriové výroby.