Hala 1

5x frézka univerzální

4x soustruh vertikální (karussel)

4x horizontální numerická vyvrtávačka

2x vrtačka radiální

2x portálová hoblovka

2x revolverový soustruh

hrotový soustruh automatický soustruh

rovnací lis

obrážečka

protahovačka

hala1