Derby ETALON

měření délek, průměrů, roztečí, úhlů, vzájemnýh poloh, kruhovitosti, válcovitosti, rovinnosti, házivosti .... s přesností na 0.001 mm

Derby etalon 3D měřící zařízení